If you need ZKO Alleles,please contact luyuanpan@ihb.ac.cn
ZKO number ZKO1166
Recent progress of this line F2 individuals have been indentified
Gene name mir722
Ensembl ID ENSDARG00000080893
Zebrafish strain AB
Cas9 target site 1 sequence sense strand
GGACTGTGTTGCTGTCTGTGtgg
Cas9 target site 2 sequence
Position in the gene
Restriction enzyme (RE) n/a
PCR primer (forward) gaggcctgtgactgtgtagag
PCR primer (reverse) ccagcaggactgacagagtta
Length of expected PCR product (bp)
Length of expected RE digestion product (bp)
Plasmids used for making Cas9 mRNA pXT7-hCAS9
Plasmids used for making gRNA pMD19T-gRNA
Primers used for making gRNA Pr-ZKO
Dosage of injected Cas9 mRNA (ng/ul) 300
Dosage of injected gRNA (ng/ul) 50
Survival rate of F0 embryo @ 1dpf (%)
Method to estimate mutation efficiency sequencing of PCR product
Stage of the embryos collected for mutation detection http://www.zfish.cn/upload/file/ZKOPDF/ZKO1166.pdf
Mutation efficiency in F0 embryos (%)
Picture from F0 embryos
  (gel picture or sequencing picture)
Mutation type deletion
Germline transmission efficiency in adult F0 22%
Wild-type (WT) sequence gaggcctgtgactgtgtagaggtcaaagtatataggcatgagacattgtaactctaataaggatgtaagtgaagattaaacagcgctattttacatttgattattcaatttcggtgcctgaatgcaataaagtaaaatatttcacatatttcttcctaatactaatccagaataatccccattgtcttccagaataatcccaaatcgttccaaatagagttatctggtgaaactattcatatcgcaatcaaaacaaaatatagcagtgtcggtttgtcccagaatcctgcagccctaatcaggactgtgttgctgtctgtgtggctgcgcagatgttggggacgtccagcggagacctgtgtattggaacggAGTGGAATTTGAAACGTTTTGGCCAAAAATGTAGCCATGGCAAAGGGGTTTTTTGCAGAAACGTTTCAGATTTCGCTCCGTTCTccggcttcggaaaaaacctgctgctgccgagaggaagacgaagaggaacacatcatcactcatgtcgttgatactgtgtgtgtgtgtgtgtgagagagaggattctgtgtactgagggtcctggttttactttacttgaaaaattggtcaatgttcttgacatagactgaagtatgaagtgttgatgttttgctggacttcatgagttacagaaggggtttgattagtctttagtgattggctgatgtttctgtgagggcggagtttagggtcatagaaactctgatagaaaaacagtgcgaatctatgccatgtcctcactaagataggaaaacaaatgtgtgtgtgtgtgcatgtgacctgtgtgtatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtttgtgtgtgtgtgtgtgtgatatgatggcttattaccagaggaatgtcagtgtgggaaatctgtggattgaatctcttccgctccgcagggattcagccagaaataggagtttactcttaacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacttcgggtctgttcctgatgataatgatcatgctcatttctgagaggaaaacaatattgatcacttgatactgataactctgtcagtcctgctgg
Germline mutations in selected F0
 (By screening F1 embryos)
F0-1 gaggcctgtgactgtgtagaggtcaaagtatataggcatgagacattgtaactctaataaggatgtaagtgaagattaaacagcgctattttacatttgattattcaatttcggtgcctgaatgcaataaagtaaaatatttcacatatttcttcctaatactaatccagaataatccccattgtcttccagaataatcccaaatcgttccaaatagagttatctggtgaaactattcatatcgcaatcaaaacaaaatatagcagtgtcggtttgtcccagaatcctgcagccctaatcaggactgtgttgctgtcttccgcagggattcagccagaaataggagtttactcttaacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacttcgggtctgttcctgatgataatgatcatgctcatttctgagaggaaaacaatattgatcacttgatactgataactctgtcagtcctgctgg -667bp
F0-2
Mosaicism in selected F0
 (By screening F1 adults)
F0-1 gaggcctgtgactgtgtagaggtcaaagtatataggcatgagacattgtaactctaataaggatgtaagtgaagattaaacagcgctattttacatttgattattcaatttcggtgcctgaatgcaataaagtaaaatatttcacatatttcttcctaatactaatccagaataatccccattgtcttccagaataatcccaaatcgttccaaatagagttatctggtgaaactattcatatcgcaatcaaaacaaaatatagcagtgtcggtttgtcccagaatcctgcagccctaatcaggactgtgttgctgtcttccgcagggattcagccagaaataggagtttactcttaacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacttcgggtctgttcctgatgataatgatcatgctcatttctgagaggaaaacaatattgatcacttgatactgataactctgtcagtcctgctgg -667bp
F0-2
Allele name and predicted product 1166a
1166b
gaggcctgtgactgtgtagaggtcaaagtatataggcatgagacattgtaactctaataaggatgtaagtgaagattaaacagcgctattttacatttgattattcaatttcggtgcctgaatgcaataaagtaaaatatttcacatatttcttcctaatactaatccagaataatccccattgtcttccagaataatcccaaatcgttccaaatagagttatctggtgaaactattcatatcgcaatcaaaacaaaatatagcagtgtcggtttgtcccagaatcctgcagccctaatcaggactgtgttgctgtcttccgcagggattcagccagaaataggagtttactcttaacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacttcgggtctgttcctgatgataatgatcatgctcatttctgagaggaaaacaatattgatcacttgatactgataactctgtcagtcctgctgg
突变创建时间 2014-03-06
填表时间 2013/12/17
修改时间 2016/12/30
PI/负责人 (工作单位)
Genotype Information: