If you need ZKO Alleles,please contact luyuanpan@ihb.ac.cn
ZKO number ZKO1075
Recent progress of this line F2 generation has been raised
Gene name acta1a
Ensembl ID ENSDARG00000036371
Zebrafish strain AB
Cas9 target site 1 sequence antisense strand
GGCTCTAGGGGCGTCATCTCcgg
Cas9 target site 2 sequence
Position in the gene Exon2
Restriction enzyme (RE) n/a
PCR primer (forward) ACAGCTGAATGAATGCTTAAGTCT
PCR primer (reverse) ACCCATCTTCAAGACACTTCT
Length of expected PCR product (bp) 594
Length of expected RE digestion product (bp) n/a
Plasmids used for making Cas9 mRNA pXT7-hCAS9
Plasmids used for making gRNA pMD19T-gRNA
Primers used for making gRNA Pr-ZKO 1075
Dosage of injected Cas9 mRNA (ng/ul) 300
Dosage of injected gRNA (ng/ul) 100
Survival rate of F0 embryo @ 1dpf (%) 75
Method to estimate mutation efficiency sequencing of PCR product
Stage of the embryos collected for mutation detection http://www.zfish.cn/upload/file/ZKOPDF/ZKO1075.pdf
Mutation efficiency in F0 embryos (%) 50
Picture from F0 embryos
  (gel picture or sequencing picture)
Mutation type Indel
Germline transmission efficiency in adult F0 67%
Wild-type (WT) sequence ACAGCTGAATGAATGCTTAAGTCTATTTACCTGATTATATTTGAATTACATCACAACATCGATGCTGTTAAAGAAACCATATGAAATTGAAAATAGTCACATAAACCGTTTACCGGAAGTTTATCAGTGGCTGAAAATCATTAGCTGTGCATATATAGACCATTTTTAATGAAGTTTGTGTGGATTTGTTTTCTCACCTGCCTTGTCTGTTTGTAGAACCCATCAAGATGTGTGACGATGATGAGACCACAGCTTTGGTGTGCGACAACGGATCAGGCCTGGTCAAGGCTGGTTTCGCCGGAGATGACGCCCCTAGAGCCGTCTTCCCATCCATTGTCGGCCGCCCGCGTCACCAGGTAAAATCCTGAAATATGAAATAAAGGTCTCGTGAAGTGCTTTGAAATGTGCAATTTTAATTCGATGTTTGACATAGACTTAACTGAAAAATGAAGAGAGTGCAGGGCAAAGAGTTGCTCCTCCCCTTTTTAAAAAGCAGCCAATAGCATTTTGTTTTTCTCACAGCTCTGCCAGTGAGAGTAGTTGAGCTCAAGCGCATTAAATGAAAAGCAAATAAGAAGTGTCTTGAAGATGGGT
Germline mutations in selected F0
 (By screening F1 embryos)
F0-1
F0-2
Mosaicism in selected F0
 (By screening F1 adults)
F0-1 -24 ACAGCTGAATGAATGCTTAAGTCTATTTACCTGATTATATTTGAATTACATCACAACATCGATGCTGTTAAAGAAACCATATGAAATTGAAAATAGTCACATAAACCGTTTACCGGAAGTTTATCAGTGGCTGAAAATCATTAGCTGTGCATATATAGACCATTTTTAATGAAGTTTGTGTGGATTTGTTTTCTCACCTGCCTTGTCTGTTTGTAGAACCCATCAAGATGTGTGACGATGATGAGACCACAGCTTTGGTGTGCGACAACGGATCAGGCCTGGTCAAGGCTGGTTTCG---------------------TCTTCCCATCCATTGTCGGCCGCCCGCGTCACCAGGTAAAATCCTGAAATATGAAATAAAGGTCTCGTGAAGTGCTTTGAAATGTGCAATTTTAATTCGATGTTTGACATAGACTTAACTGAAAAATGAAGAGAGTGCAGGGCAAAGAGTTGCTCCTCCCCTTTTTAAAAAGCAGCCAATAGCATTTTGTTTTTCTCACAGCTCTGCCAGTGAGAGTAGTTGAGCTCAAGCGCATTAAATGAAAAGCAAATAAGAAGTGTCTTGAAGATGGGT
F0-2 -3, +20 ACAGCTGAATGAATGCTTAAGTCTATTTACCTGATTATATTTGAATTACATCACAACATCGATGCTGTTAAAGAAACCATATGAAATTGAAAATAGTCACATAAACCGTTTACCGGAAGTTTATCAGTGGCTGAAAATCATTAGCTGTGCATATATAGACCATTTTTAATGAAGTTTGTGTGGATTTGTTTTCTCACCTGCCTTGTCTGTTTGTAGAACCCATCAAGATGTGTGACGATGATGAGACCACAGCTTTGGTGTGCGACAACGGATCAGGCCTGGTCAAGGCTGGTTTCGCCGGA aaactcggtttcaaaactcgGACGCCCCTAGAGCCGTCTTCCCATCCATTGTCGGCCGCCCGCGTCACCAGGTAAAATCCTGAAATATGAAATAAAGGTCTCGTGAAGTGCTTTGAAATGTGCAATTTTAATTCGATGTTTGACATAGACTTAACTGAAAAATGAAGAGAGTGCAGGGCAAAGAGTTGCTCCTCCCCTTTTTAAAAAGCAGCCAATAGCATTTTGTTTTTCTCACAGCTCTGCCAGTGAGAGTAGTTGAGCTCAAGCGCATTAAATGAAAAGCAAATAAGAAGTGTCTTGAAGATGGGT
Allele name and predicted product 1075a
1075b
AGGCTGGTTTCG-------------------------------------------TCTTCCCATCCAT(Truncated protein 368aa)
GGTTTCGCCGGA---[aaactcggtttcaaaactcg]中括号内为插入碱基GACGCCCCTA(Truncated protein 25aa)
突变创建时间 2015-04-18
填表时间 2013/12/17
修改时间 2016/9/23
PI/负责人 (工作单位)
Genotype Information: